Соработката основа за успешно живеење

Второ Собрание на „КХД ОКТИСИ/09“
15. January 2015
Zaedno za Jasin !
14. May 2015

Една од основните Аллахови универзални законитости е организираноста во сите сегменти од животот. Таа е еден од главните параметри преку која се гледа на кој степен од развојот е една средина. Организираноста потоа условува заедничка соработка помеѓу разноразните организации. Бегањето од тоа е всушност бегање од вистината и приклонуванје кон најголемиот човечки непријател шејтанот, кој сака да не гледа да живееме во хаос. Бидејќи само тогаш не има под потполна контрола.

Со радост се пречека веста дека во нашето родно  село Октиси по неколку децении пак се покрена иницијатива за повторно формирање фудбалски клуб. Таа радост се манифестираше и во Управниот одбор на „КХД ОКТИСИ/09„ .

Факт е дека за опстанок на овој клуб неопходна е материјална и финансиска подршка. Па затоа Управниот одбор на „КХД ОКТИСИ/09„ одлучи на фудбалерите да им додели спортска опрема Трењерки.

Се надеваме дека нашата заедничка соработка ќе продолжи и понатака на обостран интерес.

И за крај од нашето друштво на клубот му пожелуваме успешен старт во новата сезона!

ЗАЕДНО СМЕ ПОЈАКИ !!!